Catharina Kanker Instituut

Het Catharina Kanker Instituut is een regionaal én nationaal verwijscentrum voor borst-, endeldarm-, slokdarm-, dikke darm-, alvleesklier-, en buikvlieskanker waar ervaren specialisten u de best mogelijke behandeling geven.

Catharina Kanker Instituut

 • 4000
  Patiënten
 • 8
  Hoogleraren
 • No. 1
  In Zuid-Oost Brabant

Naast de gangbare behandelingen doen wij topklinische behandelingen die maar enkele ziekenhuizen in Nederland kunnen uitvoeren. In tegenstelling tot andere ziekenhuizen in de regio, beschikt het Catharina Kanker Instituut over een eigen afdeling Radiotherapie voor bestraling. U hoeft hiervoor dus niet naar een ander ziekenhuis.

Samenwerkende specialismen

Binnen het Catharina Kanker Instituut hebben specialisten uit verschillende vakgebieden naast elkaar spreekuur. Uw specialist kan direct met een andere arts overleggen. Alle disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor kanker werken nauw met elkaar samen: de polikliniek, het Borstkankercentrum, de afdeling Radiotherapie en de dagbehandeling. Dit biedt voordelen voor u als patiënt:

 • duidelijkheid door de korte lijnen tussen specialisten
 • weinig tot geen wachttijden
 • de beste begeleiding door gespecialiseerde verpleegkundigen

Eén aanspreekpunt

Als u op de dagbehandeling komt, wordt u ontvangen door een gespecialiseerde oncologieverpleegkundige die op de dag verantwoordelijk voor u is. De verpleegkundige begeleidt u en bespreekt onder meer de gevolgen van de behandeling voor u en uw naasten. Uw verpleegkundige wijst u een stoel of een bed toe. Daarna start de verpleegkundige de behandeling, die de arts heeft voorgeschreven. Als u vragen heeft over uw behandeling kunt u die altijd stellen.

Op de dagbehandeling is voor u een bed of een comfortabele fauteuil gereserveerd. De duur van de behandelingen varieert van vijftien minuten tot acht uur. Tijdens uw verblijf geldt er geen specifiek bezoekuur; er mag altijd iemand met u mee komen. De hele dag is er koffie, thee en bouillon voor u en uw bezoek. Een vrijwilligster serveert u de lunch. Uw begeleider of ander bezoek kan ook terecht in de espressobar in de centrale hal van het ziekenhuis. Het is er ruim, licht en er zijn faciliteiten beschikbaar voor u en uw begeleider: kranten en tijdschriften, een puzzel, een spelletje, internet en televisie. Er is ook een mogelijkheid om een eigen dvd te kijken op één van de informatiezuilen.

Catharina Kanker Instituut in 360°

U kunt met uw telefoon of tablet virtueel rondkijken in het Catharina Kanker Instituut. Dat kan door er zelf doorheen te lopen of door de 360-video te bekijken. Door de telefoon of tablet te draaien, draait het beeld mee zodat de hele ruimte te bekijken is.

Neem een 360º kijkje op onze afdeling

Patiëntenraad Catharina Kanker Instituut

De Patiëntenraad van het Catharina Kanker Instituut (CKI) behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van het CKI, maar heeft daarnaast ook aandacht voor de belangen van familieleden en naasten. De Patiëntenraad denkt mee over de wijze waarop de zorg rondom de patiënt verbeterd kan worden, doet suggesties en aanbevelingen en participeert in de ontwikkeling van (nieuw) beleid met het management van het Catharine Kanker Instituut.

In de Patiëntenraad nemen 4 tot 7 patiënten deel voor telkens een termijn van 2 jaar (zolang zij nog actief patiënt zijn). Voor de benodigde informatie putten de leden van de raad uit eigen ervaring en uit de ervaring van patiënten die zich hebben aangesloten bij het cliëntenpanel. Deze informatie wordt meegewogen bij het nemen van een besluit of het uitbrengen van een advies.

Wilt u als kankerpatiënt of als naaste dat uw stem wordt gehoord, meldt u dan aan voor het cliëntenpanel van het ziekenhuis en vermeldt dat u betrokken wilt zijn bij de oncologische zorg. Meldt u ook aan als lid van het cliëntenpanel als u lid wilt worden van de Patiëntenraad. De Patiëntenraad richt zich steeds op het algemeen belang van patiënten en hun naasten en behandelt dan ook geen individuele klachten van patiënten. Hiermee kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.

Jaarverslag en werkplan

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten en uitgebrachte adviezen van de Patiëntenraad? Bekijk dan het jaarverslag 2022 en het werkplan van de Patiëntenraad.
Jaarverslag 2022 patiëntenraad CKI 

OncoZON

Het Catharina Ziekenhuis is onderdeel van het Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland (OncoZON). Dit is een samenwerkingsverband van negen ziekenhuis en één radiotherapeutisch instituut in de regio Zuidoost-Nederland. Het Catharina Ziekenhuis is één van deze negen ziekenhuizen en biedt patiënten daarnaast ook de mogelijkheid om bestraald te worden. OncoZON is een professioneel netwerk van instellingen die de handen ineen hebben geslagen om in deze regio de best mogelijke zorg op het gebied van kanker te bieden. Uniek is dat alle instellingen hebben vastgelegd, dezelfde procedures en werkwijzen te volgen. Zo weet de patiënt dat hij exact dezelfde topzorg krijgt in iedere instelling van het netwerk, dus dat hij bij OncoZON overal in goede handen is.

Aanvullende zorg en begeleiding

Het zoeken van de juiste aanvullende zorg kan soms erg verwarrend zijn. In de verwijsgids van IKNL en haar partners vindt u een betrouwbaar overzicht van alle aanvullende zorg bij u in de buurt op het gebied van kanker.

Catharina Kanker Instituut

Veelgestelde vragen

 • Nee, van de bestraling zelf voelt, ziet en ruikt u niets. U hoort tijdens de bestraling alleen het zoemende geluid van het bestralingsapparaat.

 • Nee, zeker niet. Er is geen verband tussen de hoeveelheid of ernst van bijwerkingen en de effectiviteit. In aanleg verdraagt de een de behandeling beter dan de ander.

 • Een bestralingsbehandeling moet binnen een bepaalde maximum tijd afgerond worden. Als onderbrekingen (feestdagen, herstel van een bestralingstoestel) leiden tot overschrijding van de maximum tijd, wordt dit gecompenseerd, bijvoorbeeld door tijdens het weekend te bestralen, door 2 keer per dag te bestralen of door een extra behandeling te geven).

 • Tijdens het mammografie onderzoek worden standaard vier opnamen gemaakt. Het is mogelijk dat er direct aanvullende opnamen gemaakt worden. Het maken van één opname duurt een aantal seconden. Tijdens het maken van de opname staat de mammografie-laborant achter een scherm.

 • Als u borstvoeding geeft maken wij geen mammografie. Het borstweefsel in de borst is op het moment van borstvoeding veranderd. Daardoor kan de radioloog het borstweefsel op een mammografie niet goed beoordelen. De radioloog maakt in deze gevallen een echografie van de borsten. Zes maanden na het stoppen van borstvoeding is het weer mogelijk om een mammografie te maken.

 • Het is per persoon heel erg verschillend of het mammografie onderzoek pijnlijk is. Soms kan het onderzoek als vervelend ervaren worden. Mocht u tijdens een voorgaand mammografie onderzoek pijn hebben ervaren dan kunt u eventueel een uur voorafgaand aan het onderzoek twee paracetamol innemen.

 • Wanneer u een hoge dosis bestraling heeft gehad, kan dit niet meer op hetzelfde gebied in het lichaam herhaald worden. Wanneer we dit wel zouden doen, dan kunnen andere organen, met name het ruggenmerg, onherstelbare schade oplopen. Of u in aanmerking komt voor een nieuwe bestraling is afhankelijk van de hoeveelheid straling die gegeven is, de lengte van de periode tussen de eerste en mogelijk tweede bestraling en het gebied dat voor bestraling in aanmerking komt.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden